Skip to main content

Positive Partnerships là một dự án quốc gia do Bộ Giáo dục Chính phủ Úc tài trợ thông qua chương trình Helping Children with Autism (Giúp đỡ Trẻ tự kỷ).

Tại Positive Partnerships, chúng tôi làm việc hợp tác với các gia đình, nhà giáo dụccác cộng đồng để củng cố những kết quả tích cực dành cho những thanh thiếu niên ở phổ tự kỷ. Chúng tôi tạo ra các kết nối và cơ hội cho một nền văn hóa hòa nhập, nơi học sinh mắc chứng tự kỷ thuộc về và phát triển.

Những nguồn tài liệu này đã được phát triển với các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ để hỗ trợ trẻ em ở độ tuổi đi học mắc chứng tự kỷ.

Những nguồn tài liệu đã được dịch này có thể giúp cho các cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình và các chuyên gia làm việc với và hỗ trợ trẻ mắc chứng tự kỷ.

Positive Partnerships is a national project funded by the Australian Government Department of Education through the Helping Children with Autism program.

At Positive Partnerships, we work in partnership with families, educators and communities to strengthen positive outcomes for young people on the autism spectrum. We create connections and opportunities for an inclusive culture where autistic students belong and thrive.

These resources have been developed with culturally and linguistically diverse communities to support their school-aged children on the autism spectrum.

These translated resources can assist conversations between family members and professionals working with and supporting autistic children.


Đoạn phim hoạt hình - Tự kỷ là gì?

Đoạn phim hoạt hình nàykhám phá các phong cách xã hội và giao tiếp của trẻ tự kỷ cũng như nhu cầu xử lý giác quan của các em.

Chúng ta biết được điểm mạnh và sở thích của các nhân vật cũng như mối liên kết của các em với văn hóa và cộng đồng cũng như điều gì giúp các em học hỏi và độc lập.

Đoạn phim này được thực hiện với sự cộng tác của Autistic Advisory Group (Đội ngũ Tham vấn về Tự kỷ) của chúng tôi và các thành viên của nhiều nhóm cộng đồng đa văn hóa và đa ngôn ngữ

Tất cả trẻ em trên quang phổ có thể có một số điểm tương đồng. Đoạn phim hoạt hình này khám phá sự đa dạng của chứng tự kỷ ở mỗi cá nhân trẻ.

Animation - What is autism?

This animation explores the social and communication styles of autistic children as well as their sensory processing needs.

We get to know the characters strengths and interests and their connections to culture and community and what helps them to learn and be independent.

It was developed in collaboration with our Autistic Advisory Group and members of many multicultural and multilingual communities.

All children on the spectrum may have some similarities. This animation explores the diversity of autism in each individual young person.

Animation - A Family Journey (Vietnamese translation)

Tài liệu hoạt hình này được sản xuất có sự phối hợp với thành viên cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng. Câu chuyện này chia sẻ quan điểm của một người cha khi hồi tưởng lại những lo lắng ban đầu về con trai của mình và hành trình tự kỷ đã đưa gia đình ông tới đâu. Câu chuyện cũng nêu bật những ai và những điều gì đã giúp đỡ họ trong suốt hành trình.

This animation was made in collaboration with members of culturally and linguistically diverse communities. The story shares a father's perspective as he thinks back on his early concerns for his son and where the autism journey has taken his family. The story also highlights who and what helped them along the way.


Chuyện của Ngọc (Vietnamese with English subtitles)

Ngọc chia sẻ hành trình tự kỷ của gia đình và con gái tên Hân. Những cuộc phỏng vấn này được xây dựng để chia sẻ tại các cuộc hội thảo Người Chăm sóc là Cha mẹ (Parent Carer) cho cộng đồng người Việt và để giúp thêm cho việc sử dụng Bảng Tổng hợp Kế hoạch bằng hình ảnh- Visual Planning Matrix) và các tài liệu khác cho các cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

Cuộc phỏng vấn được chia nhỏ theo nhiều đề tài như sau:

 • Giới thiệu về gia đình
 • Hỗ trợ hành vi
 • Thực hiện phối hợp
 • Học cách giao tiếp xã hội với mọi người
 • Thích ứng với môi trường (xử lý giác quan - sensory processing)
 • Tự chăm sóc bản thân và tự lập
 • Hỗ trợ học tập
 • Hỗ trợ giao tiếp

Ngoc’s Story - Vietnamese with English subtitles

Ngoc shares the journey of autism for her family and their daughter Han. These interviews were developed to share at the Parent Carer workshops for the Vietnamese community, and support the use of the Visual Planning Matrix and the other resources for culturally and linguistically diverse communities.

The interview is broken up into the following topics:

 • Introduction
 • Behave
 • Partnership
 • Socialise
 • Copes (sensory)
 • Self-care
 • Learn
 • Communication

Introduction

Behave

Partnerships

Socialise

Copes (Sensory)

Self-care

Learn

Communication