Skip to main content

Positive Partnerships, Avustralya Hükümeti Eğitim Bakanlığı tarafından Helping Children with Autism (Otizmli Çocuklara Yardım) programı aracılığıyla finanse edilen ulusal bir projedir.

Positive Partnerships’de, otizm spektrumundaki gençler için olumlu sonuçları güçlendirmek üzere aileler, eğitimciler ve toplumlarla ortaklaşa çalışıyoruz. Otistik öğrencilerin ait olduğu ve geliştiği kapsayıcı bir kültür için bağlantılar ve fırsatlar yaratıyoruz.

Bu kaynaklar, okul çağındaki çocuklarını otizm spektrumunda desteklemek için kültürel ve dilsel olarak farklı toplumlarla geliştirilmiştir.

Bu çevrilmiş kaynaklar, aile üyeleri ve otizmli çocuklarla çalışan ve onlara destek veren profesyoneller arasındaki konuşmalara yardımcı olabilir.

Positive Partnerships is a national project funded by the Australian Government Department of Education through the Helping Children with Autism program.

At Positive Partnerships, we work in partnership with families, educators and communities to strengthen positive outcomes for young people on the autism spectrum. We create connections and opportunities for an inclusive culture where autistic students belong and thrive.

These resources have been developed with culturally and linguistically diverse communities to support their school-aged children on the autism spectrum.

These translated resources can assist conversations between family members and professionals working with and supporting autistic children.

Animation - A Family Journey (Turkish translation)

Bu animasyon kültürel ve dil bakımından çeşitlilik arzeden toplum üyeleri ile işbirliği içinde yapılmıştır. Hikayede, bir baba oğlu için ilk başlardaki endişelerinin ve otizm yolculuğunun ailesini nerelere götürdüğü konusundaki bakış açısını paylaşmaktadır. Hikaye ayrıca onlara süreç içinde kimlerin ve nelerin yardımcı olduğunu vurgulamaktadır.

This animation was made in collaboration with members of culturally and linguistically diverse communities. The story shares a father's perspective as he thinks back on his early concerns for his son and where the autism journey has taken his family. The story also highlights who and what helped them along the way.


Selim’in Hikayesi (English with Turkish subtitles)

Selim oğluna yardımcı olmak amacıyla yerel okul toplumu ile işbirliği için çalışmaya odaklanan bir Türk babadır. Selim diğer babaların da aynı şekilde davranmasını teşvik etmektedir. Kendisi ve eşi Handan ailelerinin otizm yolculuğunu ve oğulları Ege’ye nelerin faydalı olduğunu paylaşmaktadırlar.

Film klipleri şu konular hakkındadır:

  • Oğulları hakkındaki ilk öğrenme yılları
  • Otizmin özellikleri
  • Oğullarına yardımcı olmak için işbirliği yapma
  • Geleceğe yönelik ümitler ve hayaller
  • Diğer ailelere tavsiyeler.

Selim’s Story

Selim is a Turkish father who has focussed on working in partnership with his local school community to help his son. Selim also encourages other fathers to do the same. He and his wife Handan share their family’s autism journey and what has helped their son Ege.

The film clips are about:

  • Early years of learning about their son
  • Characteristics of autism
  • Making partnerships to help their son
  • Hopes and dreams for the future
  • Messages for other families.

Introduction

Characteristics

Partnerships

Hopes

Final message