Skip to main content

Các tài liệu này được soạn thảo phối hợp với và để dành cho những người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng nhằm hỗ trợ con cái họ bị chứng phổ tự kỷ đang trong độ tuổi đi học.

Có một loạt tài liệu đã được dịch nhằm giúp việc đối thoại và lập kế hoạch hỗ trợ học sinh có những nhu cầu học tập đa dạng, gia đình và thành viên cộng đồng, thầy cô giáo ở trường và các chuyên viên khác.

Dưới đây là các tài liệu có để tải về:

These resources have been developed with and for people from culturally and linguistically diverse backgrounds, in support of their school aged children on the autism spectrum.

There are a range of resources that have been translated to assist with conversations and planning to support a child with diverse learning needs, their family, community members, school staff and other professionals.

Find downloadable resources below:

Animation - A Family Journey (Vietnamese translation)

Tài liệu hoạt hình này được sản xuất có sự phối hợp với thành viên cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng. Câu chuyện này chia sẻ quan điểm của một người cha khi hồi tưởng lại những lo lắng ban đầu về con trai của mình và hành trình tự kỷ đã đưa gia đình ông tới đâu. Câu chuyện cũng nêu bật những ai và những điều gì đã giúp đỡ họ trong suốt hành trình.

This animation was made in collaboration with members of culturally and linguistically diverse communities. The story shares a father's perspective as he thinks back on his early concerns for his son and where the autism journey has taken his family. The story also highlights who and what helped them along the way.


Chuyện của Ngọc (Vietnamese with English subtitles)

Ngọc chia sẻ hành trình tự kỷ của gia đình và con gái tên Hân. Những cuộc phỏng vấn này được xây dựng để chia sẻ tại các cuộc hội thảo Người Chăm sóc là Cha mẹ (Parent Carer) cho cộng đồng người Việt và để giúp thêm cho việc sử dụng Bảng Tổng hợp Kế hoạch bằng hình ảnh- Visual Planning Matrix) và các tài liệu khác cho các cộng đồng văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

Cuộc phỏng vấn được chia nhỏ theo nhiều đề tài như sau:

 • Giới thiệu về gia đình
 • Hỗ trợ hành vi
 • Thực hiện phối hợp
 • Học cách giao tiếp xã hội với mọi người
 • Thích ứng với môi trường (xử lý giác quan - sensory processing)
 • Tự chăm sóc bản thân và tự lập
 • Hỗ trợ học tập
 • Hỗ trợ giao tiếp

Ngoc’s Story - Vietnamese with English subtitles

Ngoc shares the journey of autism for her family and their daughter Han. These interviews were developed to share at the Parent Carer workshops for the Vietnamese community, and support the use of the Visual Planning Matrix and the other resources for culturally and linguistically diverse communities.

The interview is broken up into the following topics:

 • Introduction
 • Behave
 • Partnership
 • Socialise
 • Copes (sensory)
 • Self-care
 • Learn
 • Communication

Introduction

Behave

Partnerships

Socialise

Copes (Sensory)

Self-care

Learn

Communication