Skip to main content

Bu kaynaklar kültür ve dil bakımından çeşitlilik arzeden kimseler ile birlikte ve bu kimselerin kendileri için olmak üzere onların otizm spektrumunda okul çağındaki çocuklarına destek olmak amacıyla geliştirilmiştir.

Çeşitli öğrenim gereksinimleri olan çocukları, onların ailelerini, toplum bireylerini, okul görevlilerini ve diğer ilgili meslek sahiplerini desteklemek amacıyla yapılan görüşmeler ve planlamalara destek olmak için tercüme edilen bir dizi kaynaklar mevcuttur.

İnternetten indirilebilecek kaynaklar aşağıda belirtilmiştir:

These resources have been developed with and for people from culturally and linguistically diverse backgrounds, in support of their school aged children on the autism spectrum.

There are a range of resources that have been translated to assist with conversations and planning to support a child with diverse learning needs, their family, community members, school staff and other professionals.

Find downloadable resources below:

Animation - A Family Journey (Turkish translation)

Bu animasyon kültürel ve dil bakımından çeşitlilik arzeden toplum üyeleri ile işbirliği içinde yapılmıştır. Hikayede, bir baba oğlu için ilk başlardaki endişelerinin ve otizm yolculuğunun ailesini nerelere götürdüğü konusundaki bakış açısını paylaşmaktadır. Hikaye ayrıca onlara süreç içinde kimlerin ve nelerin yardımcı olduğunu vurgulamaktadır.

This animation was made in collaboration with members of culturally and linguistically diverse communities. The story shares a father's perspective as he thinks back on his early concerns for his son and where the autism journey has taken his family. The story also highlights who and what helped them along the way.


Selim’in Hikayesi (English with Turkish subtitles)

Selim oğluna yardımcı olmak amacıyla yerel okul toplumu ile işbirliği için çalışmaya odaklanan bir Türk babadır. Selim diğer babaların da aynı şekilde davranmasını teşvik etmektedir. Kendisi ve eşi Handan ailelerinin otizm yolculuğunu ve oğulları Ege’ye nelerin faydalı olduğunu paylaşmaktadırlar.

Film klipleri şu konular hakkındadır:

  • Oğulları hakkındaki ilk öğrenme yılları
  • Otizmin özellikleri
  • Oğullarına yardımcı olmak için işbirliği yapma
  • Geleceğe yönelik ümitler ve hayaller
  • Diğer ailelere tavsiyeler.

Selim’s Story

Selim is a Turkish father who has focussed on working in partnership with his local school community to help his son. Selim also encourages other fathers to do the same. He and his wife Handan share their family’s autism journey and what has helped their son Ege.

The film clips are about:

  • Early years of learning about their son
  • Characteristics of autism
  • Making partnerships to help their son
  • Hopes and dreams for the future
  • Messages for other families.

Introduction

Characteristics

Partnerships

Hopes

Final message