नेपाली / Nepali

साँस्कृतिक र भाषिक रुपमा विविध पृष्ठभूमी भ​एका मानिसहरुको लागि उनिहरुसङ्गै मिलेर यी श्रोतहरु तयार पारिएका हुन् जुन अटिज्म भ​एका उनीहरुका स्कुल पढ्ने उमेरका बच्चाहरुलाई सहायता गर्नका लागि हो ।

विविध तरिकाले पढ्न र सिक्न आवश्यकता भ​एका बच्चाहरु, उनीहरुका परिवार, सामुदायिक सदस्यहरु, स्कुलका कर्मचारि र अन्य व्यावसायिक व्यत्तिहरुलाई सम्वाद गर्ने र योजना बनाउने कार्यमा सहायता गर्न  उपलब्ध रहेका विविध श्रोतहरु अनुवाद गरिएका छ्न्  ।

यी श्रोतहरु यहाँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ :

 

These resources have been developed with and for people from culturally and linguistically diverse backgrounds, in support of their school aged children on the autism spectrum.

There are a range of resources that have been translated to assist with conversations and planning to support a child with diverse learning needs, their family, community members, school staff and other professionals.

The resources, available for download below are:

What is autism?

Visual planning matrix

Who can help?

Using visual supports

Myths & facts

 

'A Family Journey’ animation (Nepali translation)

सांस्कृतिक र भाषागत विविधता भएका समुदायसँग मिलेर यो एनिमेशन बनाइएको हो । यस कथाले एउटा बुवाको दृष्टिकोण देखाउँछ, जसमा उसले आफ्नो छोराको निम्ति प्रारम्भिक चासोहरु र अटिज्म यात्राले उनिहरुलाई  कहाँ पुर्यायो  भन्ने सोचेको कुरा बताउँछ। उनिहरुलाई यो यात्रामा कसले र के ले सहायता पुर्यायो भन्ने बारेमा पनि प्रकाश पार्छ ।

 

‘A Family Journey’ animation

This animation was made in collaboration with members of culturally and linguistically diverse communities. The story shares a father's perspective as he thinks back on his early concerns for his son and where the autism journey has taken his family. The story also highlights who and what helped them along the way.